خدمات آنلاین باشگاه مشتریان آموج

گلریزان ورزشکاران

برای اینکه در یکی از زمینه های علائق شخصی تان – مثلا" کتابخوانی – موسیقی – گل کاری – خوشنویسی – آشپزی و ... حرفه ای شوید ، چه کاری باید انجام دهید؟

وقتی درباب اصول پارکینسون گفتیم ، اشاره شد که هزینه ها به قدری بالا می روند تا تمام درآمد ما را ببلعند.
نگاهی به مطبوعات بیاندازیم خواهیم دید که فلان پیشکسوت ورزشی برای درمان خود ، محتاج به گلریزان و کمک دیگران بوده است!
این اخبار تائیدی است بر اصل پارکینسون که افراد بی توجه به اتفاقات پیش بینی نشده ، آنچنان هزینه های خود را افزایش می دهند که هیچ درآمدی برایشان باقی نمانده و در یک اتفاق و بزنگاه ؛ مجبور به کمک از دیگران خواهند شد.
اینجاست که  مبحث درآمد غیر فعال که در الگوی مشاغل گفته شد ، راهکاری برای رهایی از چنین مصیبت هایی می باشد.
در واقع ، بخت ازآن کسی است  که با درآمد غیر فعال خود – که طبعا باید افزون بر هزینه ای روزمره اش باشد – خود را در مسیری بیاندازد که هر اتفاق غیر مترقبه ای را مدیریت کند.
آنچه در آموج برای ما اتفاق خواهد افتاد ، همان درآمد غیر فعال است. وقت و سرمایه دیگران را با رضایت خودشان و به درستی ، به خدمت می گیریم.
اما چه کسی می تواند به درآمد غیر فعال برسد؟
یک حرفه ای فقط.
یک حرفه ای نیاز ندارد کسی او را مجبور به تلاش کند!
یک حرفه ای ، خودش  سخت گیر ترین قوانین را برای خودش می نویسد و اجرا می کند.
یک حرفه ای از زیر کار در نمی رود!
یک حرفه ای ، عاشق کاری است که انجام می دهد.

یک حرفه ای در زمان کار ، به ساعتش نگاه نمی کند!
یک حرفه ای در مواجه با مشکلات ، یا راهی خواهد ساخت یا راهی خواهد یافت.
یک حرفه ای همچون یک عقاب تیز بین ، ناظر همیشگی کار خود است.
یک حرفه ای ، برنامه دارد.

یک حرفه ای تفکر می کند.
مطالعه می کند

مشاهده می کند

تحلیل می کند
یک حرفه ای به خودش سخت می گیرد تا دیگران به او سخت نگیرند
یک حرفه ای دائم سقف انتظاراتش را از خود بالا می برد.
یک حرفه ای هیچگاه مغرور به گذشته اش نمی شود.

یک حرفه ای بهانه نمی آورد. متعهد به جبران می شود.

یک حرفه ای رقیبی جز خودش نمی شناسد. و می داند باید بهتر از دیروز باشد.
یک حرفه ای تنها یک دلیل برای موفقیت یا شکست خود می شناسد. فقط خودش
پس اگر قرار است در آموج ، حرفه ای باشیم، باید از هر ف که می آموزیم ، به فرحزادی برویم.

تمرین :
من و شما دو جنبه شخصیت داریم
یکی در آموج با هر عنوان سازمانی
دیگری ، در زندگی خصوصی با علائق متفاوت
برای اینکه یک حرفه ای در آموج باشید ، چه کارهایی باید انجام دهید؟

برای اینکه در یکی از زمینه های علائق شخصی تان – مثلا" کتابخوانی – موسیقی – گل کاری – خوشنویسی – آشپزی و ...  حرفه ای شوید ، چه کاری باید انجام دهید؟
پاسخ خود را اینجا وارد کنید

آموج – نوشته اسفندیار مهراندیش