خدمات آنلاین باشگاه مشتریان آموج

روابط عمومی و نانوایی

بسیاری از مدیران ، برای تکمیل تیم بازاریابی خود معمولا آگهی می زنند به فردی با روابط عمومی بالا و .... نیاز داریم

بسیاری از مدیران ، برای تکمیل تیم بازاریابی خود معمولا آگهی می زنند
به فردی با روابط عمومی بالا و .... نیاز داریم

اما به نظر من ، روابط عمومی ، در این روزگار ، حکم بدیهیات را دارد.
بدون روابط عمومی ، نمی توانیم یک تاکسی دربست بگیریم!
بدون روابط عمومی ، نمی توانیم دو تا بربری بگیریم
بنا بر این ، روابط عمومی ، یک اصل پایه ای زندگی امروزه است.
مگر می شود از خانه بیرون رفت و کفش نپوشید؟

روابط عمومی در حکم کفش است. همین قدر واضح و ضروری

آنچه در بازاریابی امروز ما خالی می نماید ، جایگاه تفکر است
ما به کسانی نیاز داریم که با تفکر و برنامه ریزی وارد بازاریابی شوند.
گوش باز را ما از افراد متملق و "چاکرم مخلصم گو " پر شده است .
مشتریان ما با مشاورانی نیاز دارند که با تفکر ، نیاز های آنان را شناسایی و بر طرف کنند.
من بعد از 27 سال سابقه حضور در بازار ایران ، جای تفکر را بسیار خالی تر از روابط عمومی یافته ام.
پس به قول ریاضی ها
:  روابط عمومی ، شرط لازم است اما کافی نیست!


 وای از تیمی که صرفا به روابط عمومی و کراوات و رژ لب بسنده کند!

 آموج – نوشته اسفندیار مهراندیش