خدمات آنلاین باشگاه مشتریان آموج

خرید، منطق و احساس

در بحث خرید نکته مهم از دیگاه اهل فن بازاریابی این است که خرید یک امر حسی است. یعنی چه؟ یعنی ما از کسی خرید می کنیم که از او و برخوردش خوشمان آمده باشد.

در بحث خرید نکته مهم از دیگاه اهل فن بازاریابی  این است که خرید یک امر حسی است. یعنی چه؟
یعنی ما از کسی خرید می کنیم که از او و برخوردش خوشمان آمده باشد.
چند بار وارد یک مغازه شده اید و از رفتار فروشنده شاکی و دلزده شده اید و جنس انتخابی را همان جا گذاشته و مغازه را ترک کرده اید؟
و چقدر پیش آمده که فروشگاهی کالای مورد نظر شما را نداشته ، اما آنچنان برخورد خوبی با شما داشته که خودتان از دست خالی برگشتن از فروشگاه ، احساس بدی داشته اید؟

پس اولین مساله در خرید مشتری ، ایجاد حس خوب  برای وی است
حس خوب که ایجاد شد ، خرید حتما محقق می شود .
خریدار بعد از این مرحله ، و ساعاتی بعد تازه با منطق و ریاضی می خواهد خرید خود را معقول و منطقی جلوه  دهد.
پس قبل از اینکه منافع کالا را برای خریدار شرح دهید ( بعد منطقی کار ) سعی در ایجاد یک حس خوب برای وی داشته باشید.
چگونه حس خوب ایجاد کنیم؟
در برنامه های آتی ، شرح خواهم داد.

آموج – نوشته اسفندیار مهراندیش