خدمات آنلاین باشگاه مشتریان آموج

طرح درآمدی آموج

سطوح شش گانه بازاریابان شرکت و الگوی درآمدی ایشان

سطح 1 – کار ورز

هر فردی می‌تواند در صورت تمایل شخصی، با ارائه مشخصات فردی خودش و کد معرف، از طریق وب سایت شرکت ثبت نام و  اقدام به خرید پک خدماتی کند. بنا بر تعریف ، در چارت سازمانی آموج ، این فرد کار ورز نامیده می شود.

هر کار ورز تا فروش 5 پک محصولات آموج ، 15% ارزش هر پک را بعنوان حق الزحمه دریافت می کند.
درآمد کل کار ورز در ازای فروش 5 پک از محصولات آموج ، 2،225،000 ریال می باشد.

سطح 2 - مشاور

فردی  که از ۶ پک خدماتی تا  ۲۰ پک خدماتی به فروش برساند سمت ابن فرد در شرکت بعنوان مشاور قرار میگیرد و بابت هر فروش ۲۰٪ مبلغ پک را دریافت خواهد کرد . علاوه بر این ، مبلغ ۷۵۰٫۰۰۰ ﷼ بعنوان پاداش افزایش رتبه دریافت خواهد کرد.

درآمد کل مشاور در ازای فروش 20 پک از محصولات آموج 12،750،000 ریال می باشد.

سطح 3 - مشاور ارشد

فردی که از ۲۱ پک خدماتی تا ۵۰ پک خدماتی به فروش برساند سمت این فرد در شرکت بعنوان مشاور ارشد قرار میگیرد بابت هر فروش ۲۵ ٪ مبلغ پک را دریافت خواهد کرد. علاوه بر این ، مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ﷼ بعنوان پاداش افزایش رتبه دریافت خواهد کرد.

درآمد کل مشاور ارشد در ازای فروش 50 پک از محصولات آموج 40،500،000 ریال می باشد.

سطح 4 - کارشناس

فردی که از ۵۱ پک خدماتی تا 150 پک خدماتی به فروش برساند سمت این فرد در شرکت بعنوان کارشناس قرار میگیرد بابات هر فروش ۲۷ ٪ مبلغ پک را دریافت خواهد کردو در این سمت مبلغ 4٫5۰۰٫۰۰۰ ﷼بابت پاداش افزایش رتبه دریافت خواهد کرد .

درآمد کل کارشناس در ازای فروش 150 پک از محصولات آموج  126،000،000  ریال می باشد.

سطح 5 - سفیر

فردی که از ۱۵۱ پک خدماتی تا ۳۰۰ پک خدماتی به فروش برساند سمت این فرد در شرکت بعنوان مشاور راهبر قرار میگیرد بابات هر فروش ۲۹ ٪ مبلغ پک را دریافت خواهد کرد و در این سمت مبلغ  13٫5۰۰٫۰۰۰ ﷼ بعنوان پاداش افزایش رتبه دریافت خواهد کرد .

درآمد کل سفیردر ازای فروش 300 پک از محصولات آموج 274،500،000  ریال می باشد.

سطح 6 - راهبر

فردی که از ۳۰۰ پک خدماتی به بالا به فروش برساند سمت این فرد در شرکت بعنوان مشاور سفیر  قرار میگیرد بابات هر فروش ۳۰ ٪ مبلغ پک را دریافت خواهد کردو در این سمت مبلغ  18٫۰۰۰٫۰۰۰ ﷼ بعنوان پاداش افزایش رتبه دریافت خواهد کرد.

درآمد کل راهبردر ازای فروش 500 پک از محصولات آموج 468،000،000  ریال می باشد.