خدمات آنلاین باشگاه مشتریان آموج

همکاری با آموج

در این بخش هر فرد می‌تواند توسط یکی از استارترها یا کد معرف شرکت به عنوان استارتر در وبسایت شرکت ثبت نام نموده و از پنل کاربری خود پک خدماتی را خریداری نموده و فعال کند و همکاری با آموج را آغاز کنید . همچنین ازحساب کاربری خود میتواند  سوابق درخواست فعال سازی پک خدماتی  شخصی و وضعیت فعلی پک خدماتی را مشاهده کرد و در صورت تمایل استارترهای دیگری را هم به شرکت معرفی کنید.