خدمات آنلاین باشگاه مشتریان آموج

ماموریت آموج

ماموریت شرکت آموج

ماموریت شرکت آموج  عبارتست از اشتغال زایی و ایجاد فرصتی برای تحقق اهداف اقتصادی از طریق اشتغال فعال نسل جوان کشور به همراه همکاران تجاری .

 

از دیگر ماموریتهای مهم شرکت آموج عبارتست از ایجاد بستر لازم جهت توسعه رونق اقتصادی برای اقشار مختلف مردم در کشور عزیزمان