خدمات آنلاین باشگاه مشتریان آموج

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

" هوالرزاق "

منشور اخلاقی و حرفه ای شرکت آموج

ما نمایندگان مستقل شرکت آموج  ، بر این باوریم که :

خداوند متعال روزی انسان را به میزان همت ، تعهد و تلاش او مقدر ساخته و حرص و طمع ، نتیجه ای جز خسران و اندوه در پی ندارد .

عزت و کرامت انسان ( به عنوان اشرف مخلوقات ) ، تنها از مسیر نیک اندیشی ، گفتار پسندیده ، کردار صادقانه ، پاکدامنی و احترام به حقوق دیگران قابل دستیابی است .

احترام به قانون و اجرای مقررات ، ضامن امنیت و سلامت جامعه است .

افراد سازمان ما ، همکاران خوب و مورد احترام ما هستند که برپایه اعتماد و اطمینان به ما ، تجارت خود را آغاز کرده اند .

تکیه بر همین باورهاست که ما را متعهد می سازد تا :

اطلاعات مشتریان را بعنوان یک راز تلقی کرده و از افشای آنها به هر طریق ، خود داری کنیم.

هر گونه جلسه معرفی شرکت و خدمات آن صرفا در محل دفتر مرکزی شرکت ، یا شعب آن در سراسر کشور برگزار خواهد شد.  
چنانچه به ضرورت قرار بر ملاقاتی خارج از فضای شرکت باشد ، مکان های عمومی تنها فضای مورد تایید این شرکت برای مذاکره می باشد.

پوشش و حجاب اسلامی را در محیط کار خود رعایت کنیم.

ساعت ورود و خروج به دفاتر را رعایت کنیم .

در حفظ اموال و تجهیزات و نظافت محیط کار خود کوشا باشیم .

از کشیدن سیگار در محیط کار و جلوی درب دفتر خودداری کنیم .

از پارک وسایل نقلیه ، به طوری که برای سایر همسایگان مزاحمت ایجاد کند ، خودداری کنیم .

از پرداختن به مباحث غیر کاری در داخل و جلوی درب دفتر خودداری کنیم .

در برقراری روابط با دیگران ، شئون و اخلاق اسلامی را مراعات کنیم .

از بزرگ نمایی و گفتن حرفهای خلاف واقعیت در مورد شرکت ، مدیریت ، طرح درآمدزایی ، خدمات و... خودداری کنیم .

هرگز کسی را مجبور به خرید پکیج خدماتی نکنیم .

از تخریب یا تحقیر مشاوران دیگر پرهیز کنیم .

از سیاه نمایی و بزرگ جلوه دادن نواقص به گونه ای که باعث دلسردی و بی انگیزگی دیگران شود پرهیز کنیم

(مدیران فروش) ،افراد سازمان خود را ، با احترام ، مورد حمایت و آموزش قرار دهیم .

.از برقراری روابط مالی و داد و ستد  خارج از چارچوب قوانین ، خودداری کنیم .

از برگزاری جلسات معرفی برای افراد زیر 18 سال خود داری کنیم .

حتی المقدور از برگزاری جلسات معرفی برای بانوان بدون حضور فرد سوم، خود داری کنیم .

با رعایت مفاد این منشور اخلاقی ، یقین داریم که آینده این تجارت ارزشمند ، موجب رشد و شکوفایی اقتصاد میهن عزیزمان خواهد بود .

                                          دست در دست هم دهیم به مهر         میهن خویش را کنیم آباد