خدمات آنلاین باشگاه مشتریان آموج

قوانین و مقررات باشگاه مشتریان آموج
مفاد و شرایط ثبت نام

مفاد و شرایط ثبت نام و استفاده از وبسایت شرکت اطلس مهرگان جاوید  آموج

1- پذیرش شرایط

با دسترسی و استفاده از وبسایت شرکت اطلس مهرگان جاوید (آموج)به نشانی www.AMOJ.ir یا سایر وبسایتهای ثبت شده شرکت ©AMOJ دستیابی شما به آن و استفاده مداوم از وبسایتها، منحصرا منوط به پذیرش مفاد و شرایط مندرج در این توافقنامه خواهد بود. از این وبسایتها نباید برای هیچگونه مقاصد غیرقانونی و یا هر نوع اهدافی که توسط این شرایط و مفاد ممنوع اعلام شده، استفاده شود. دسترسی شما و استفاده از وبسایتها شامل پذیرش این شرایط و مفاد و سلب مسئولیت هایی است که در اغلب این مفاد و شرایط گنجانده شده است. ضمن مطالعه دقیق در صورتی که شما با هر بخش و یا کلیت این مفاد و شرایط موافق نمی باشید، به شما توصیه می گردد اکیداً از وبسایت WWW.AMOJ.IRاستفاده ننمایید.

2- توصیه

اطلاعات مندرج در این وبسایتها ماهیت توصیه ای ندارند. بنابراین، مراجعه کنندگان به این وبسایتها هنگامی که راجع به استفاده یا عدم استفاده از آن تصمیم می گیرند بایستی نهایت اهتمام و تلاش خود را به کار برده ، و سپس خود را نسبت به رعایت این مفاد و شرایط ملزم نمایند.

3- پیوندها (لینکها ) به وبسایتهای شخص ثالث

در صورتی که هرگونه لینکی در وبسایت اطلس مهرگان جاوید به وبسایت های شخص ثالث وجود داشته باشد که توسط افرادی به غیر از شرکت اطلس مهرگان جاوید ارائه و نگهداری می شود، شرکت اطلس مهرگان جاوید این لینک ها را توصیه ننموده و در قبال ارائه هرگونه خدمات یا دسترسی به اینگونه وبسایتها مسئولیتی ندارد.

4- مالکیت معنوی ( کپی رایت )

۴-۱ شرکت اطلس مهرگان جاوید آموج حق استفاده انحصاری کل مالکیت حقوقی و معنوی و مجوز تمام حقوق کپی رایت، مارکهای تجاری را در این وبسایت و محتوای آن (و بدون هرگونه محدودیت راجع به طراحی، متن، گرافیک و تصاویر و کلیه نرم افزار و کدهای منبع مرتبط با این وبسایت) مطابق با شرایط مجاز قانونی، برای خود محفوظ می باشد.
۴-۲ با دسترسی به خدمات وبسایتها، شما می پذیرید که نیت و هدف شما صرفا انجام معامله تجاری و شغلی با توجه به طرح درآمدزایی تأیید شده شرکت اطلس مهرگان جاوید می باشد. هیچ کدام از مطالب و محتویات این سایت نباید بدون کسب رضایت کتبی و قبلی شرکت، کپی رایت، دانلود، کپی برداری، تکثیر، ارسال، ذخیره سازی و فروخته یا توزیع شود. این شرط شامل دانلود کردن، کپی برداری و یا چاپ کردن صفحات وبسایت مورد نظر بطور صریح و منحصرا برای مقاصد تجاری، بر همکاران تجاری (BA ) جاری نمی شود.
۴-۳ همکاران تجاری حق تولید محتوا چه بصورت چاپی و چه بصورت الکترونیک بدون کسب مجوز کتبی را ندارند بدیهی است کلیه مسئولیت ها و عواقب ناشی از این عمل بر عهده شخص همکار تجاری بوده و شرکت حق پیگرد قانونی را برای خود محفوظ می دارد .

5- استفاده از شبکه اینترنت برای انجام فعالیت با شرکت اطلس مهرگان جاوید

۵-۱ شرکت اطلس مهرگان جاوید برای تمامی همکاران تجاری خود یک دفتر کار شخصی اختصاص داده است. به کلیه همکاران تجاری که در نظر دارند شبکه اینترنت را به منظور تقویت شبکه کاری خود مورد استفاده قرار دهند توصیه می شود تا از صفحه شخصی خود جهت تعامل، همکاری، گسترش کسب و کار، قابلیت مراجعه آنلاین، و تمامی امور دیگر مرتبط با این اقدامات در سراسر کشور استفاده کنند و پاسخ تمامی سوالات احتمالی بازاریابان از شرکت در صفحه پرسش های متداول قابل مشاهده می باشد .
۵-۲ اطلس مهرگان جاوید استفاده از نام دامین های خود  و شبکه های اجتماعی را برای بازاریابی آنلاین خدمات amoj توصیه نمی کند. اطلس مهرگان جاوید در قبال دعاوی قانونی طرح شده به دلیل نمایش غیرواقعی اعم از آن که عمدی یا غیرعمدی باشد،از سوی بازدیدکنندگان شبکه از اینگونه وبسایتهای تایید نشده، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

۵-۳ شرکت ©amoj استفاده از لغت©amoj یا اطلس مهرگان جاوید را توسط همکاران تجاری در نشانی وبسایت یا دامین ها و شبکه های  اجتماعی خود ممنوع می داند . اطلس مهرگان جاوید محتویات اینگونه نشانیها یا دامینها را تایید نمی نماید.©amoj حق دارد اقدامات قانونی را علیه همکاران تجاری و یا وبلاگها و سایتها و شبکه های مجازی متفرقه اتخاذ نماید که ادعاهای دروغین یا اظهارات متناقضی را در این ارتباط مطرح می کنند.

6- تکذیبیه و محدودسازی مسئولیت

۶-۱ وبسایت اطلس مهرگان جاوید به عنوان بستری برای انجام امور تجاری بین همکاران تجاری و دفاتر اطلس مهرگان جاوید بر اساس "آنچه هست" و بر مبنای "آنچه قابل دسترس می باشد" فراهم شده است. تامین خدمات وبسایت و محتویات آن در حکم پذیرش یا تایید و یا هر نوع ضمانت ، از جمله موارد زیر که به این موارد هم محدود نمی شود:
۶-۱-۱ تضامین ضمنی کیفیت مطلوب؛
۶-۱-۲ تناسب با هدفی خاص؛
۶-۱-۳ عدم نقض مقررات؛
۶-۱-۴ سازگاری؛
۶-۱-۵ امنیت؛
۶-۱-۶ دقت.

۶-۲ بر اساس موارد مجاز تعیین شده توسط قوانین کشور که این مفاد و شرایط در آن جاری است، اطلس مهرگان جاوید هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه زیان یا آسیب غیرمستقیم یا حاصله به هر صورتی که باشد (از جمله بدون هرگونه محدودیت نسبت به زیان تجاری، فرصت، داده ها، و سودها و منافع) ناشی  یا در ارتباط با استفاده از این وبسایت یا عدم قابلیت دسترسی به بخشی یا کل خدمات ارائه شده توسط وبسایت اطلس مهرگان جاوید ندارد.

۶-۳ اطلس مهرگان جاوید موارد زیر را تضمین نمی نماید که در آن:
۶-۳-۱ عملکرد مداوم و پیوسته وبسایت باید تضمین شده باشد؛
۶-۳-۲ در ارائه خدمات اطلس مهرگان جاوید نباید هیچگونه وقفه ای واقع گردد؛
۶-۳-۳ باید محتویات یا اطلاعات ارائه شده عاری از هرگونه خطا باشد؛
۶-۳-۴ معایب یا ناهماهنگیها ها به موقع باید اصلاح شوند؛
۶-۳-۵ وبسایت، سخت افزار یا نرم افزار مورد استفاده باید عاری از هر گونه ویروس یا هر چیز دیگر باشند که می تواند به رایانه ها یا وسایل جانبی کاربران صدمه زده یا برای آن مخرب باشد.
۶-۴ اطلس مهرگان جاوید هیچگونه مسئولیتی را که ناشی از استفاده و کاربرد اشتباه محصولات شرکت اطلس مهرگان جاویدباشد نخواهد پذیرفت